Putfunderingen

Putfunderingen

Funderingsputten met ronde grijperbak

Een goede fundering is één van de belangrijkste peilers van een gebouw. In heel slechte gronden wordt overgegaan tot het GRAVEN VAN FUNDERINGSPUTTEN MET RONDE GRIJPERBAK. In de diepte beschouwd situeert het toepassingsgebied van het procédé zich tussen de gewone funderingen op sleuven, aangezet in de bovenlagen, en de palen, aangezet op grotere diepte.

Afmetingen
• De diameters van de ronde grijperbak zijn 0,80m - tot 2m20 (verspringt per 10 cm)
• De maximale diepte 10m

Voordelen
• Zeer economische en snelle oplossing
• Gebruik van betonringen niet meer nodig
• In bepaalde gevallen in combinatie met bronbemaling
• Uitstekende visuele controle van de grond
• Uitvoering tegen bestaande constructies is mogelijk

Werkwijze Funderingsputten met ronde grijperbak
• Bepaling van de juiste inplanting aan de hand van de plannen.
• Uitgraven van de ronde funderingsput dmv een draaibare ronde grijperbak met de gewenste diameter.
• Indien de grond weinig of geen cohesie heeft, wordt deze gestut met een recupereerbare stalen voerbuis.
• Wanneer het niveau bereikt wordt, dat door het studiebureau bepaald werd en gecontroleerd is, starten we onmiddellijk met het betonneren.
• De put kan rechtsreeks (indien bereikbaar) volgestort worden of met behulp van onze betonpomp (wanneer moeilijk bereikbaar).
• Met de roterende laser wordt gemeten tot het gewenste niveau bereikt wordt.
• Indien gebruik gemaakt werd van de voerbuis, wordt deze verwijderd en vervolgens herbruikt voor de volgende put.